info@houtfanaat.nl

Inhoudsopgave

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 13-sep-2023

Effectieve datum 13-sep-2023

Dit Privacybeleid beschrijft het beleid van Houtfanaat, Beemte Broekland, Drostendijk 80, Gelderland 7341 SH, Nederland (de), e-mail: info@houtfanaat.nl, telefoon: +31 6 36521226 met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw informatie die we verzamelen wanneer u onze website gebruikt (https://houtfanaat.nl) (de “Dienst”). Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Dienst, stemt u in met de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u hier niet mee instemt, kunt u alstublieft geen toegang krijgen tot of gebruik maken van de Dienst.

We kunnen dit Privacybeleid op elk moment wijzigen zonder u hiervan op de hoogte te stellen en zullen het herziene Privacybeleid op de Dienst plaatsen. Het herziene beleid wordt van kracht 180 dagen nadat het herziene beleid op de Dienst is geplaatst, en uw voortgezette toegang tot of gebruik van de Dienst na die tijd zal uw aanvaarding van het herziene Privacybeleid constitueren. We raden daarom aan deze pagina periodiek te bekijken.

Informatie die we verzamelen:

We zullen de volgende persoonlijke informatie over u verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • E-mail
 • Mobiel
 • Adres
 • Betaalinformatie

Hoe we uw informatie verzamelen:

We verzamelen/ontvangen informatie over u op de volgende manieren:

 • Wanneer een gebruiker het registratieformulier invult of anderszins persoonlijke informatie verstrekt
 • Interactie met de website
 • Uit openbare bronnen

Hoe we uw informatie gebruiken:

We zullen de informatie die we over u verzamelen gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Een gebruikersaccount aanmaken
 • Betaling verwerken
 • Ondersteuning bieden
 • Klantbestelling beheren

Als we uw informatie voor een ander doel willen gebruiken, zullen we uw toestemming vragen en uw informatie alleen gebruiken na ontvangst van uw toestemming en dan alleen voor de doeleinden waarvoor u toestemming heeft verleend, tenzij dit wettelijk vereist is.

Hoe we uw informatie delen:

We zullen uw persoonlijke informatie niet overdragen aan derden zonder uw toestemming, behalve in beperkte omstandigheden zoals hieronder beschreven:

 • Analyse We vereisen van dergelijke derde partijen dat ze de persoonlijke informatie die we aan hen overdragen, alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze is overgedragen en deze niet langer bewaren dan nodig is voor het vervullen van het genoemde doel.

We kunnen ook uw persoonlijke informatie bekendmaken om te voldoen aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving, gerechtelijk bevel of andere juridische procedures; om te voldoen aan uw overeenkomsten met ons, inclusief dit Privacybeleid; of om te reageren op claims dat uw gebruik van de Dienst inbreuk maakt op de rechten van derden. Als de Dienst of ons bedrijf wordt samengevoegd of overgenomen door een ander bedrijf, zal uw informatie een van de activa zijn die wordt overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Bewaring van uw informatie:

We zullen uw persoonlijke informatie bij ons bewaren gedurende 90 dagen tot 2 jaar nadat gebruikers hun accounts hebben beëindigd of zolang als nodig is om de doeleinden waarvoor deze is verzameld, zoals gedetailleerd in dit Privacybeleid, te vervullen. We moeten mogelijk bepaalde informatie langer bewaren, zoals voor het bijhouden van gegevens/rapportage in overeenstemming met de toepasselijke wet of voor andere legitieme redenen zoals handhaving van wettelijke rechten, fraudepreventie, enzovoort. Restinformatie en geaggregeerde informatie, die u niet (direct of indirect) identificeert, kunnen onbeperkt worden bewaard.

Uw rechten:

Afhankelijk van de geldende wetgeving heeft u mogelijk het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens en deze te corrigeren of te wissen, een kopie van uw persoonlijke gegevens te ontvangen, de actieve verwerking van uw gegevens te beperken of daartegen bezwaar te maken, ons te vragen uw persoonlijke informatie met een andere entiteit te delen (porteren), de toestemming die u ons heeft verleend voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde autoriteit en andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via info@houtfanaat.nl. We zullen reageren op uw verzoek in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

U kunt zich afmelden voor directmarketingcommunicatie of de profilering die we uitvoeren voor marketingdoeleinden door contact met ons op te nemen via info@houtfanaat.nl.

Merk op dat als u ons niet toestaat de vereiste persoonlijke informatie te verzamelen of te verwerken, of als u de toestemming voor de verwerking ervan voor de vereiste doeleinden intrekt, u mogelijk geen toegang hebt tot of gebruik kunt maken van de diensten waarvoor uw informatie werd gezocht.

Cookies en dergelijke:

Om meer te weten te komen over hoe we deze technologieën gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze trackingtechnologieën, verwijzen we u naar ons Cookiebeleid.

Beveiliging:

De beveiliging van uw informatie is belangrijk voor ons, en we zullen redelijke beveiligingsmaatregelen nemen om het verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder onze controle te voorkomen. Gegeven de inherente risico’s kunnen we echter geen absolute beveiliging garanderen en bijgevolg kunnen we niet instaan voor de beveiliging van informatie die u aan ons doorgeeft, en u doet dit op eigen risico.

Klacht / Functionaris voor gegevensbescherming:

Als u vragen of zorgen heeft over de verwerking van uw informatie die bij ons beschikbaar is, kunt u contact opnemen met onze Klachtenfunctionaris op Houtfanaat, Beemte Broekland, Drostendijk 80, e-mail: info@houtfanaat.nl. We zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Privacybeleid gegenereerd met CookieYes.

Chat openen
Hallo!
Kunnen we je helpen?